Olen aikeissani palkata lainoppineen avustajan riita-asiassa ja hakea tätä varten myös oikeusapua. Olen yrittänyt selvittää oikeusavun omavastuuta, mutta se ei täysin avaudu minulle.

Oikeus maksuttomaan oikeusapuun määräytyy hakijan käyttövarojen perusteella. Käyttövaroilla tarkoitetaan rahamäärää, joka hakijalle jää oikeusapuasetuksen mukaisen laskelman jälkeen kuukausittain.

Hakijan käyttövarat ja varallisuus määrittävät sen, myönnetäänkö oikeusapu hakijalle korvauksetta vai omavastuuosuutta eli osakorvausta vastaan. Omavastuu voi muodostua kahdesta eri tavoin laskettavasta omavastuusta: prosentuaalisesta perusomavastuusta, joka määritetään hakijan ja tämän puolisonsa käyttövarojen perusteella, sekä lisäomavastuusta, joka määritellään hakijan ja hänen puolisonsa varallisuuden pohjalta.

Perusomavastuuosuutta laskettaessa oikeusavun hakijan ja hänen avio- tai avopuolisonsa kuukausittaisista tuloista vähennetään ennakonpidätys ja muut lakimääräiset vähennykset. Lisäksi muita vähennettäviä menoja ovat asumismenot, elatusmaksut, päivähoitomaksut sekä säännölliset ulosotto- ja velkajärjestelymenot. Jos erotukseksi jäävät käyttövarat ovat enintään 600 euroa, saa hakija oikeusavun korvauksetta ilman omavastuuosuutta. Tätä suurempi käyttövara alkaa nostaa perusomavastuuta (20 % … 30 % … jne.).

Myös hakijan varallisuus lisää hänen kuluvastuutaan, jos hänellä tai hänen puolisollaan on talletuksia, asunto-osakkeita, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta yli 5 000 euron arvosta. Tätä kutsutaan lisäomavastuuksi. Lisäomavastuun suuruus on puolet 5 000 euroa ylittävästä varallisuudesta. Lisäomavastuulla katetaan sitä osaa avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta, joka jää jäljelle, kun palkkiosta on vähennetty hakijan mahdollinen perusomavastuu. Esimerkiksi: Hakija A:lla on talletuksia 7 000 euroa ja lisäomavastuu on siten (7 000 – 5 000) / 2 = 1 000 euroa. A:n tulojensa määrittämä perusomavastuuosuutensa on 50 %. Avustajan palkkiolasku on 2 500 euroa. Omavastuuosuus on siten 1 250 euroa. Laskusta jää 1 250 euroa, josta laskutetaan lisäomavastuun perusteella vielä 1 000 euroa. Maksettavaa jää yhteensä siten 2 250 euroa.

Avustajan palkkion kokonaismäärä vahvistetaan vasta, kun asia on tullut hoidetuksi. Tulee myös huomata, että omavastuuosuudesta on avustajan mahdollista periä ennakkoa.

Suuntaa-antavan koelaskelman oikeusavun omavastuun määrittämiseksi voi tehdä internetissä osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/koelaskelma.