Haluaisin tietää, onko minun mahdollista tehdä työsuhdeasunnostani työasuntovähennys. Normaalista vuokra-asunnosta voisin tehdä vähennyksen, mutta kohdellaanko työsuhdeasuntoa samoin?

Työasuntovähennys tarkoittaa ansiotuloista tulonhankkimiskuluina tehtävää vähennystä. Jotta verovelvollinen voi olla oikeutettu työasuntovähennykseen, tulee hänen työpaikkansa olla kaukana kotoa, ja hänellä tulee olla toinen asunto vuokrattuna työpaikan sijaintialueelta. Jos työsuhdeasunto on saatu luontoisetuna työnantajalta varsinaisen työpaikan sijainnin vuoksi, voidaan se rinnastaa vuokrattuun asuntoon, ja näin ollen siitä voi tehdä työasuntovähennyksen.

Työasuntovähennyksen myöntämiselle on kuitenkin olemassa edellytyksiä, jotka työpaikan ja asuntojen laadun ja sijainnin tulee täyttää. Kyseiset edellytykset ovat lisäksi hieman erilaiset perheellisellä ja perheettömällä henkilöllä. Yleisenä edellytyksenä kuitenkin on, että vakituisen asunnon ja työasunnon ja varsinaisen työpaikan välisen etäisyyden tulee olla yli 100 kilometriä. Etäisyyden mittaamiseen käytetään yleisesti käytettävissä olevaa tietä, jota pitkin reitti on lyhin mahdollinen. Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö suorittaa säännöllisesti työtään eli jossa hän vakituisesti työskentelee. Näin ollen työasuntovähennystä ei saa työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla tai toissijaisella työpaikalla.

Jotta perheellisellä henkilöllä voi olla oikeus työasuntovähennykseen, tulee hänellä olla toinen asunto varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi, joka tässä tapauksessa on työsuhdeasunto. Lisäksi hänellä tulee olla samanaikaisesti käytössään vakituinen asunto, jossa hän asuu verotuksellisen puolison tai alaikäisen lapsen kanssa, joka ei ole täyttänyt seitsemäätoista ikävuotta ennen verovuoden alkua.

Perheettömän henkilön tapauksessa työasuntovähennys on mahdollista saada vain, jos kyseisellä henkilöllä on samanaikaisesti vähintään kaksi varsinaista työpaikkaa ja kaksi eri asuntoa näiden työpaikkojen sijainnin vuoksi. Tällöin toinen asunnoista on hänen vakituinen asuntonsa ja toinen hänen työasuntonsa.

Työasuntovähennyksen tekeminen tapahtuu niin, että henkilöltä vähennetään korkeintaan 250 euroa tulonhankkimiskuluina jokaista täyttä kalenterikuukautta kohti, jona hänellä on ollut kaksi asuntoa. Näin ollen työasuntovähennyksen määrä lasketaan kultakin kalenterikuukaudelta erikseen, mutta vähennystä ei saa vajailta kalenterikuukausilta. Vähennys ei kuitenkaan ole suurempi kuin työasunnosta maksettava vuokra.