Minut on tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Aion valittaa tuomiosta, sillä haluaisin suorittaa rangaistuksen yhdyskuntapalveluna. Olen jo kaksi kertaa aikaisemmin ollut yhdyskuntapalvelussa. Onko tämä este vielä uudelle yhdyskuntapalvelukselle?

Rikoksentekijä voidaan tuomita enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen asemesta yhdyskuntapalveluun, jollei ehdottomien vankeusrangaistusten, valvontarangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten, rikollisen toiminnan jatkamisen tai muiden painavien syiden ole katsottava olevan esteenä yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle. Lisäksi edellytyksenä on, että rikoksentekijä on antanut suostumuksensa rangaistuksen tuomitsemiseen yhdyskuntapalveluna ja, että hänen voidaan olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

On mahdollista, että aiemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset vaikuttavat siihen, ettei yhdyskuntapalveluun tuomita. Oikeuskäytännössä on kuitenkin todettu, että kahdesti aikaisemmin yhdyskuntapalveluun tuomittu henkilö voidaan tuomita vielä kolmanteenkin yhdyskuntapalvelurangaistukseen sillä edellytyksellä, että hänen voidaan päätellä kykenevän lainkuuliaiseen elämään jatkossa.

Kysyjän saama neljän kuukauden tuomio alittaa kahdeksan kuukauden rajan. Jos kysyjän todetaan olevan soveltuvainen yhdyskuntapalvelun suorittamiseen, ei rangaistuksen suorittamiselle yhdyskuntapalveluna näyttäisi olevan ehdotonta estettä, jos on näyttöä siitä, että kysyjä kykenee elämään lainkuuliaista elämää jatkossa.

Jos kysyjä on suorittanut yhdyskuntapalvelun onnistuneesti jo kaksi kertaa aikaisemmin, voisi olla sekä hänen että yhteiskunnan edun mukaista suorittaa rangaistus yhdyskuntapalveluna. Yhdyskuntapalvelun on todettu tukevan hyvin alkoholiongelman hoidon edellytyksiä ja muutoinkin edistävän henkilön sopeutumista yhteiskuntaan.

Jos tuomioistuin kuitenkin katsoo, ettei kysyjä täytyä yhdyskuntapalveluun liittyviä edellytyksiä, voisi kysyjä vaatia rangaistuksen suorittamista valvontarangaistuksena. Valvontarangaistuksessa rikoksentekijälle määrätään velvollisuus pysyä asunnossaan ja osallistua hänelle määrättyyn toimintaan. Tämän vuoksi rikoksentekijän kanssa samassa asunnossa asuvien suostumus on edellytys kyseisen rangaistuksen määräämiselle. Lisäksi edellytetään, että rikoksentekijän aikaisemmat tuomiot tai rikoksen laatu eivät aiheuta esteitä valvontarangaistukseen määräämiselle ja tuomion suorittaminen valvontarangaistuksena on hyödyllistä rikoksentekijän sosiaalisen selviytymisen kannalta.