Minulle on määrätty käräjäoikeuden oikeudenkäynnissä päiväsakkoja ylinopeudesta. En ole vielä maksanut sakkojani. Voiko sakon maksamatta jättämisestä tulla jotain muita ongelmia?


Kun sakko tai uhkasakko tuomitaan, tuomittu voi maksaa sen vapaaehtoisesti tai ulosoton kautta. Pääsääntöisesti varallisuuden puuttuessa tuomioistuimen määräämä maksamaton päiväsakko tai uhkasakko muunnetaan vankeudeksi. Poliisin rangaistusmääräysmenettelyssä määräämiä sakkoja ei voida muuntaa. Yleinen alioikeus määrää muuntorangaistuksen syyttäjän esityksestä. Sakko voidaan jättää muuntamatta sakotettavan nuoruuden, rikoksen vähäisyyden tai muun kohtuullistamisperusteen vuoksi.

Muuntorangaistuksen pituus riippuu sakkojen suuruudesta. Kolmea maksamatonta päiväsakkoa vastaa yksi päivä vankeutta. Kolmella jakamaton määrä päiväsakkoja pyöristetään alaspäin jaolliseksi. Rahamääränä tuomittu uhkasakko muunnetaan vankeudeksi 30 euron vastatessa yhtä päivää. Tuomitulle on voitu samassa oikeudenkäynnissä määrätä myös sakkoja, joita ei voida muuntaa. Tällaisessa tilanteessa mahdollisesti osittain maksettujen sakkojen katsotaan vähentävän muunnettavissa olevia sakkoja, jolloin maksu pienentää muuntorangaistusta.

Muuntorangaistuksen tulee olla pituudeltaan vähintään 4 päivää ja enintään 90 päivää. Kun samalla kerralla pannaan täytäntöön monta muuntorangaistusta, pituus voi olla enintään 120 päivää. Tuomioistuin voi myös tuomita sakkojen muuntoperiaatteen mukaista lyhyemmän muuntorangaistuksen, jos se alussa mainittujen perusteiden vuoksi olisi kohtuullista. Lyhennetty rangaistus ei kuitenkaan voi olla neljää päivää lyhyempi.

Tuomioistuimen määrättyä muuntorangaistuksen, sakon periminen ulosottotoimin keskeytyy. Muuntorangaistus raukeaa, jos tuomittu maksaa muunnettavien sakkojen rahamäärän kokonaan. Tuomitulla on oikeus maksaa muunnetuista sakoista maksamatta oleva rahamäärä vielä viidentenä päivänä vankeuden alkamisesta. Muuntorangaistuksena saadusta tuomiosta tulee kirjaus rikosrekisteriin.

Kysyjän tapauksessa tuomioistuin voikin tuomita kysyjälle muuntorangaistuksen maksamattomista sakoista, sillä päiväsakko on alun perin tuomioistuimen määräämä. Tuomioistuin katsoo tuomiota antaessa mahdollisia kohtuullistamisperusteita ja määrää muuntorangaistuksen aikaisemmin mainitun periaatteen mukaisesti. Kysyjällä on kuitenkin vielä aikaa maksaa muunnettavissa olevat sakkonsa ja välttyä mahdolliselta vankeudelta.