Olen määräaikaisena työntekijänä ja haluaisin tietää, onko minun mahdollista saada tulospalkkiota samalla tavoin kuin vakituiset työntekijätkin?

Tulospalkkaus on järjestelmä, jossa työnantaja maksaa peruspalkkaa täydentäviä palkkioita riippuen siitä, mitä henkilö, yksikkö, työryhmä tai organisaatio on saanut kokonaisuudessaan aikaan. Kun asetetut tavoitteet ylitetään, on työntekijöiden mahdollista saada tulospalkkiota, joka maksetaan erillään varsinaisesta palkasta. Tulospalkkio edellyttää luonnollisesti sitä, että siitä on sovittu.

Nyrkkisääntönä on, että kaikilla työntekijöillä tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet tulospalkkion kerryttämiseen. Edellytyksenä tulospalkkion saamiselle on, että työntekijä kuuluu siihen osaan henkilöstöä, joiden tuloksellisuutta seurataan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijöille voidaan asettaa niin kutsuttuja kynnysaikoja, jotka heidän tulee saavuttaa. Tällöin tietyn vähimmäisajan työnantajan palveluksessa ollut työntekijä voi palvelussuhteen perusteella saada tulospalkkiota. Vaihtoehtoisesti tulospalkkion saaminen voi riippua esimerkiksi palkkion määräytymisjakson aikana tehtävän työn määrästä. Olennaista on, että kynnysaikoja sovelletaan kaikissa työsuhteissa työsopimuksen kestoajasta riippumatta samalla tavoin. Näin ollen työsopimuksen kestoaika ei saa olla perusteena työehtojen eriyttämiselle niin, että tietyt ehdot kuuluisivat vain vakituisille työntekijöille.

Määräaikainen työntekijä vaikuttaa usein tosiasiallisestikin yrityksen hyvään tulokseen ja tällöin kyseistä työntekijää tulisi tästä palkita.  Jos esimerkiksi kysymyksen kysyjän määräaikaisia työsopimuksia on ketjutettu koko palkkionmääräytymiskauden ajan, tulee häntä kohdella samalla tavoin kuin vakinaisia työntekijöitäkin. Näin ollen määräaikaista työsuhdetta on pidettävä yhtenä yhdenjaksoisena työsopimuksena tulospalkkion saamisedellytysten ja suuruuden osalta.  Kun työsopimuskausien väliin jääneet keskeytykset ovat olleet lyhytaikaisia, kerryttävät ne palkkiota työssäoloajan veroisesti.

On mahdollista, että tietyt tulospalkkion saamiseen liittyvät edellytykset voivat rajata tulospalkkiojärjestelmän piiristä kokonaan muun muassa määräaikaista henkilöstöä. Määräaikainen työntekijä saattaa myös tosiasiallisesti työskennellä vähemmän kuin vakituinen työntekijä, joten määräaikaisuus voi aiheuttaa bonuksen saamatta jäämisen. Järjestelmän soveltamisen yleisenä edellytyksenä voi esimerkiksi olla, että henkilö on työskennellyt vähintään puolet palkkiojaksosta. Työsuhteen määräaikaisuus ei kuitenkaan saa olla peruste, jolla mahdollisuus tulospalkkion saamiseen estetään automaattisesti.