Olen järjestämässä keväällä juhlat, joihin ajattelin hankkia pitopalvelun. Olenko oikeutettu saamaan kotitalousvähennystä pitopalvelun käytöstä, ja kuinka suuri mahdollinen kotitalousvähennys on?

Kun henkilö ostaa palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voi hän vähentää osan kuluista verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Kyseisiin palveluihin luetaan kotitalous- tai hoitotyöt, asunnon kunnossapitotyöt ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Näin ollen kysyjä on oikeutettu saamaan kotitalousvähennyksen pitopalvelun käytöstä, jos pitopalvelu hoitaa esimerkiksi kahvinkeiton, ruoanlaiton ja tarjoilun. Tietyissä tapauksissa, kuten silloin kun työnantajalle maksetaan palkkatukea, ei kotitalousvähennystä voi saada.

Verovähennys on enimmillään 2 400 euroa, mikä voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Täytyy kuitenkin muistaa, että verovähennys myönnetään vain siltä osin kuin vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

Kotitalousvähennyksen määrä riippuu siitä, teetetäänkö työ yrityksellä vai palkkaako henkilö itse työntekijän. Kotitalousvähennyksen määrä on 45 prosenttia, jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin kuuluva yrittäjä tai yritys. Vaihtoehtoisesti vähennys on 15 prosenttia henkilön itse palkkaaman työntekijän palkoista sekä palkan sivukulut.  Kotitalousvähennystä tulee hakea itse, ja verovähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu. Vähennyksen saamiseksi tulee teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Vähennys tehdään suoraan verosta ja näin ollen työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Esimerkiksi vuoden 2016 veroilmoitus palautetaan huhti–toukokuussa 2017.  Vaihtoehtoisesti työn teettäjä voi hakea ennakkopidätysprosentin alentamista kotitalousvähennyksen perusteella, eli toisin sanoen hakea muutosta verokorttiin sinä vuonna, kun vähennykseen oikeuttavat menot syntyvät.

Näin ollen kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitaloustyö, eli kotitaloustyö joka tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Kotitalousvähennystä haettaessa työn teettäjän kannattaa ottaa huomioon vähennyksen henkilökohtaisuus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pariskunta voi saada vuonna 2016 yhteensä 4 800 euron kotitalousvähennykset. Vähennys kannattaa kuitenkin pyytää vain toiselle puolisolle, jos 2 400 euron raja ei ylity, sillä tällöin omavastuuosuus vähennetään vain kertaalleen.