Yleinen

Fiducius > Yleinen

Työntekijän lomauttamiselle tulee olla laissa säädetty peruste

Yrityksessäni työskentelee 10 henkilöä ja tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, ettei työtä riitä kaikille työntekijöilleni. Onko minulla edellytykset lomauttaa osa työntekijöistäni? Miten lomauttaminen käytännössä tapahtuu? Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätöksestä tai hänen aloitteestaan tapahtuvaa sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomauttamisen aikana työsuhde pysyy muutoin voimassa työnantajan ja työntekijän välillä. Lomauttaminen on mahdollista kahdella perusteella Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdella [...]

2020-04-06T15:40:26+03:00Työoikeus, Yleinen|

Saako myymälävarkaan ottaa kiinni?

Olin asiakkaana kaupassa, kun eräs henkilö otti olutta ja lihaa ja juoksi kassan ohi niitä maksamatta. Otin henkilön hieman voimakkaasti kiinni, minkä jälkeen poliisit tulivat paikalle. Kiinni otettu henkilö solvasi ja uhkasi minua pahoinpitelysyytteellä. Jälkeenpäin aloin miettimään, oliko minulla oikeus ottaa epäilty kiinni, vaikka en ole edes kyseisen kaupan työntekijä? […]

2017-02-14T15:11:59+02:00Yleinen|

Myös rekisteröimätön toiminimi voi saada suojaa

Minulla on kaupparekisteriin rekisteröimätön toiminimi, jolla olen toiminut jo yli kymmenen vuotta. Samaan kaupunkiin perustettiin saman alan yritys, jonka nimen samankaltaisuus on saanut asiakkaani luulemaan sen olevan sisaryritykseni. Tästä on aiheutunut minulle tulojen vähenemistä, sillä osa asiakkaistani on ruvennut asioimaan tässä toisessa firmassa. Voinko tehdä asialle mitään? […]

2017-04-03T14:34:04+03:00Yleinen|

Asianajopalkkion tulee olla kohtuullinen

An­noin vii­me syk­synä pe­run­kir­joi­tus­ta kos­ke­van toi­meksi­an­non eräälle asi­an­aja­jal­le. Asi­anajaja ei osannut an­taa hin­ta­ar­vio­ta, vaan ker­toi ai­noastaan tun­ti­palkkionsa, joka oli 220 eu­roa. Lo­pul­li­nen las­ku oli yli 6 000 eu­roa! Mie­les­täni las­ku oli ai­van yli­mi­toi­tet­tu ja koh­tuu­ton. Mi­ten täs­sä pi­täisi nyt toi­mia? […]

Valokuvaajan ja tilaajan oikeuksista

Ota­tin lap­ses­tani 1­-vuo­tis­ku­van va­lo­ku­vaamo­liik­keessä. Myöhemmin huoma­sin, että lap­seni ku­vas­ta oli teh­ty suu­ren­nos, joka oli esil­lä va­lo­ku­vaamon ik­ku­nas­sa sekä yri­tyk­sen net­tisi­vuil­la. Ymmärrän, että va­lo­ku­vaa­jalla on varmasti jot­kin teki­jän­oi­keudet ot­ta­miinsa ku­viin, mutta voi­ko ku­vaamo toi­mia näin il­man lu­paani? Entä saanko itse va­paasti käyttää ku­vaa il­man va­lo­ku­vaamon lu­paa? […]

Go to Top