Oikeudenkäynti

Fiducius > Oikeudenkäynti

Oikeudellisen perinnän riitauttaminen

Olen matkailualalla yrittäjänä, ja minulla on erääntynyt ja maksamaton laskusaatava asiakkaaltamme. Lähdin velkomaan saatavaa asiakkaalta käräjäoikeudessa panemalla vireille summaarisen haastehakemuksen. Sain kuitenkin käräjäoikeudelta tiedon, että velallinen on ilmoittanut vastustavansa vaatimustamme perusteeltaan. Haluaisin tietää, että miten prosessi etenee tästä eteenpäin? Entä voimmeko vielä sopia asian? Velkoja (eli kantaja) voi periä riidatonta saatavaa velalliselta (eli vastaajalta) oikeudellisen perinnän kautta toimittamalla summaarisen haastehakemuksen [...]

Tuomio kirjallisella menettelyllä edellyttää syytteen tunnustamista

Jäin aiemmin tänä vuonna kiinni rattijuopumuksesta. Tänään käräjäoikeus toimitti minulle haasteen asiaa koskevaan käsittelyyn ja tiedusteli samalla halukkuuttani kirjalliseen menettelyyn. Tunnustin rattijuopumuksen ja annoin suostumukseni kirjalliseen menettelyyn, sillä en halunnut miettiä asiaa enempää. Voiko oikeus nyt langettaa minulle tuomion muistakin tilanteessa mahdollisesti sattuneista liikennerikkomuksista, kuin tunnustamastani rattijuopumuksesta? […]

Ei kahta kertaa samassa asiassa

Minua syytetään varkaudesta. En ole itse tekoa tehnyt, mutta tiedän, kuka on. Jos kerron oikeudenkäynnissä totuuden, onko olemassa riski, että tuo varkauteen oikeasti syyllistynyt henkilö joutuu myöhemmin syytteeseen? Kyseinen henkilö on minulle läheinen, enkä toivoisi hänen joutumistaan syytetyksi. […]

Sovittelu vaihtoehtona riitelylle

Minulla ja entisellä aviomiehelläni on lapsemme tapaamisoikeutta koskevia erimielisyyksiä. Olen kuullut, että oikeudenkäynnin sijaan välillämme vallitsevat erimielisyydet olisi mahdollista ratkaista tuomioistuinsovittelussa. Miten sovitteleminen käytännössä tapahtuu? […]

2016-11-14T14:46:04+02:00Oikeudenkäynti|
Go to Top