Pelasimme ystävieni kanssa pokeria, ja minä voitin pelin. Toinen häviäjistä maksoi osuutensa, mutta toisella heistä oli maksuvaikeuksia, ja sovimme hänen kanssaan, että hän maksaisi velkansa kahden viikon kuluttua peli-illasta, mitä hän ei kuitenkaan tehnyt. Kuinka voin saada perittyä pelivoittoni häneltä?

Pokerin suosio on kasvanut ajan myötä varsin suureksi, ja jotta pelaamisesta tulisi mielenkiintoisempaa, otetaan siihen helposti mukaan rahapalkinnot. Tällöin liikutaan kuitenkin vaarallisilla vesillä, ja pelaaminen saattaa helposti mennä laittomuuden puolelle.

Suomessa uhkapelien pelaaminen on tarkoin säädeltyä. Valvonnan vaikeuden ja pelaamisesta mahdollisesti aiheutuvien sosiaalisten ongelmien vuoksi uhkapelien ja vedonlyönnin järjestäminen katsotaan olevan laitonta. Suomessa näitä saa järjestää ja välittää vain Suomen Rahapeliyhdistys RAY, Fintoto Oy sekä Veikkaus Oy.  Tämän vuoksi pokerin pelaaminen rahasta onnistuu vain raha-automaattiyhdistyksen toimeenpanemana joko pelikasinossa tai ravintolakasinopelinä.

Tässä tapauksessa, kun henkilöt ovat ilmeisesti järjestäneet luvattoman rahapelin, jossa yksi pelaajista ei ole kyennyt maksamaan omaa osuuttaan voittajalle, voi kyseeseen tulla uhkapelirikos. Pelaamisen katsotaan muuttuvan uhkapeliksi silloin, kun yksikin osallistujista pelaa yli varojensa. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa henkilö on pelannut pelissä vuokrarahansa ja ylittänyt täten oman maksukykynsä. Tällaisessa tapauksessa pelin järjestäjä on tuomittava uhkapelin järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Laittomiin uhkapeleihin liittyvän kiellon ylläpitämisen kannalta on olennaista, että myöskään peliin perustuvien maksuvelvollisuuksia ei ole tunnustettu oikeudellisesti sitoviksi. Olisi hyvän tavan vastaista, jos pelaajien olisi mahdollista hyötyä lailla kielletyn toiminnan harjoittamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että voittaneella osapuolella ei ole oikeutta saada voitto-osuuttaan toiselta pelaajalta laillisin keinoin esimerkiksi oikeudenkäyntiteitä käyttämällä. Myöskään osuutensa jo maksaneella pelaajalla ei ole oikeutta vaatia takaisinmaksua pelin voittaneelta osapuolelta, koska hän oli itse osallisena laittomassa uhkapelissä. Edellä mainitun ohella on kuitenkin muistettava, että esimerkiksi ravintoloissa järjestetyt vastikkeettomat pelit, joissa jaetaan tavarapalkintoja, ovat laillista ajanvietettä.