Olin asiakkaana kaupassa, kun eräs henkilö otti olutta ja lihaa ja juoksi kassan ohi niitä maksamatta. Otin henkilön hieman voimakkaasti kiinni, minkä jälkeen poliisit tulivat paikalle. Kiinni otettu henkilö solvasi ja uhkasi minua pahoinpitelysyytteellä. Jälkeenpäin aloin miettimään, oliko minulla oikeus ottaa epäilty kiinni, vaikka en ole edes kyseisen kaupan työntekijä?

Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Tätä oikeutta nimitetään jokamiehen tai yleiseksi kiinniotto-oikeudeksi. Lähtökohtaisesti yleinen kiinniotto-oikeus edellyttää siis sitä, että kyseessä on vähäistä vakavampi rikos: rikoksesta on säädetty vankeusrangaistus. Kuitenkin säännöksessä on erityisesti säädetty, että muun muassa näpistys oikeuttaa käyttämään yleistä kiinniotto-oikeutta.

Rikoksentekijän syyllisyyden tulee kuitenkin olla ilmeinen, eli tekijä on tullut havaita niin sanotusti verekseltään tai pakenemasta, jotta oikeus kiinniottoon on. Termillä ”verekseltään” tarkoitetaan tilannetta, jossa rikos on juuri havaittu tapahtuneeksi. Pakenemasta tavatulla rikoksentekijällä tarkoitetaan vastaavasti sitä, että juuri kyseinen pakenija on rikoksentekijä, eikä erehtymisen vaaraa ole. Takaa-ajo on alkanut tällöin rikoksen tapahduttua ja jatkuu kohdistuen varmuudella oikeaan rikoksentekijäksi epäiltyyn.

Jos kiinniotettava yleisen kiinniotto-oikeuden käyttämisen yhteydessä tekee vastarintaa tai pakenee, kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinniottamisen toimittamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin. Sanalla ”välttämättömiä” korostetaan sitä, että voimakeinoja tulisi käyttää vain poikkeuksellisesti. Ensisijaisesti tulisi koettaa saada kiinniotettu suostuteltua jäämään odottamaan poliisia. Kiinni otettu on viipymättä luovutettava poliisille.

Vaikka velvollisuus ilmoittaa kiinniottamisesta ja sen perusteesta koskee varsinaisesti ainoastaan kiinnioton suorittavaa poliisimiestä tai poliisimiestä, jolle kiinni otettu luovutetaan, on suotavaa, että myös kansalainen ilmoittaisi kiinniotetulle kiinniottamisen syyn. Ilmoittamisella voi olla eräänä seikkana merkitystä arvioitaessa sitä, onko kiinniottaminen tehty asianmukaisesti. Ilman ilmoittamista kiinni otettavalle saattaa jäädä epäselväksi se, mistä asiassa on kysymys.