Vartija poisti ystäväni kaupasta toissaviikonloppuna. Haluaisin tietää, millaisissa tilanteissa vartijalla on oikeus poistaa henkilö pois paikalta?

Vartijalla on oikeus poistaa henkilö yksityiseltä alueelta, tässä tapauksessa kaupasta, jos henkilö ei ole noudattanut poistumiskehotusta jonka on antanut vartioimisalueen omistaja tai muu taho, jolla on oikeus määrätä tilojen käytöstä. Lisäksi tilanteissa, joissa on ilmeistä, ettei poistettavalla ole oikeutta oleskella vartioimisalueella ja vartija on jo kehottanut poistettavaa henkilöä lähtemään, voi vartija poistaa henkilön paikalta.

Jos tilanne kehkeytyy hankalaksi ja poistettava henkilö yrittää välttää poistamisen tai esimerkiksi turvallisuustarkastuksen suorittamisen, on vartijan mahdollista käyttää tarpeellisia voimakeinoja henkilön poistamiseksi paikalta. Voimakeinojen käytössä tulee kuitenkin arvioida henkilön käyttäytymistä ja tilanteen muita olosuhteita kokonaisuutena, ja voimakeinojen tulisi olla sellaisia joita voidaan pitää tilanteeseen nähden puolusteltavina.

Julkisilla alueilla vartijalla ei ole edellä selostettua poistamisoikeutta, vaikka joku olisi henkilön poistamista pyytänytkin. Vartijan poistamisoikeusalueen ulkopuolelle rajattuja alueita ovat siten esimerkiksi puistot ja yleiset alueet kauppakeskuksissa huolimatta siitä, että nämä olisivat vartioimisaluetta. Vartija ei julkisella alueella saa myöskään ottaa henkilöä kiinni tai säilöön ilman laillista kiinniottoperustetta. Tällaisia ovat tiettyjen, yleensä verrattain vakavien rikosten havaitseminen verekseltään tai henkilön etsintäkuulutus. Kiinniotettu tulee viipymättä luovuttaa poliisille.

Poistamisoikeutta lukuun ottamatta vartijan oikeudet ovat siten suurilta osin samat kuin mitä jokaisella siviilihenkilöllä on yleisen kiinniotto-oikeuden perusteella. Eroavaisuudet tulevat ilmi esimerkiksi siinä, että vartijat saavat kantaa voimankäyttövälineitä edellyttäen, että ovat käyneet erityisen voimankäyttökoulutuksen.

Kysyjän ystävän tapauksessa kyseessä on todennäköisesti ollut tilanne, jossa henkilö on jouduttu poistamaan paikalta, koska hän ei ole noudattanut vartioimisalueen omistajan tai haltijan taikka tämän edustajan antamaa poistumiskehotusta. Vaihtoehtoisesti voi olla, ettei kysyjän ystävällä ole ollut oikeutta oleskella kyseisessä paikassa ja häntä on kehotettu poistumaan. Näin ollen edellytyksenä henkilön poistamiselle paikalta on, että kyseistä henkilöä on kehotettu poistumaan paikalta.