Puhelinmyyjät soittelevat dementoituneelle äidilleni lähes viikoittain. Pelkään, että äitini suostuu johonkin hänelle kannattamattomaan kauppaan. Mitä asiassa voisi tehdä, jotta äitini ei joutuisi esimerkiksi tilausansaan?

Puhelinmarkkinoinnissa noudatetaan tällä hetkellä opt-out periaatetta, jonka mukaan puhelinmyynti on lähtökohtaisesti sallittua sellaisille kuluttajille, jotka eivät ole sitä erikseen kieltäneet. Puhelinmyyjien soittelun estämiseksi onkin suositeltavaa harkita omien nimi- ja osoitetietojen luovutuksen kieltämistä viranomaisen ylläpitämistä tietojärjestelmistä. Tämä on mahdollista tehdä henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla Väestörekisterikeskuksen Tarkasta tietosi -palvelussa tai ilmoittamalla puhelimitse tai kirjeellä asiasta lähimpään maistraattiin.

Lisäksi puhelimitse tapahtuvaa suoramarkkinointia on mahdollista rajoittaa ilmoittautumalla puhelinmyyjien rajoituspalvelu Puhelin-Robinsoniin. Rajoituspalvelun tehokkuus perustuu siihen, että lähes kaikki suomalaiset puhelinmyyntiä harjoittavat yritykset käyttävät kyseistä palvelua. Kielto on voimassa kolme vuotta, ja rajoituksen voi tehdä ainoastaan liittymäsopimuksen solminut täysi-ikäinen henkilö. Rajoituksen voi tehdä myös huoltaja tai edunvalvoja alaikäisen tai vajaavaltaisen puolesta.

Kaikki toimijat eivät kuitenkaan välttämättä noudata kuluttajien ilmoittamaa puhelinmarkkinointikieltoa. Jos siis edellä mainitut keinot eivät estä puhelinmyyjiä soittelemasta, voi kiellon tehdä suoraan puhelinmyyjälle markkinointipuhelun yhteydessä tai harkita järeimpänä aseena salaisen numeron hankkimista.

Vaikka lain mukaan puhelinmyyjien tulee antaa asiakkaille riittävät tiedot tuotteistaan ja siihen liittyvistä ehdoista ja rajoituksista, voi etenkin provisiopalkkaisilta myyjiltä jäädä olennaisiakin tietoja kertomatta. Onkin yleistä, että kuluttajat eivät ymmärrä puhelinkeskustelun perusteella sitoutuneensa sopimukseen tai, että heille jää sopimuksen sisältö epäselväksi. Asian tekee vielä hankalammaksi se, että kuluttaja-asiamiehellä on vain rajalliset keinot puuttua puhelinmyynnissä tapahtuviin rikkeisiin.

Myyntipuhelun aikana solmittu kauppa on mahdollista kuitenkin peruuttaa, jos yritys ei kykene todistamaan, että kuluttaja on tehnyt tilauksen ja se vastaa juuri sitä, mitä puhelun aikana oltiin sovittu. Jos kuluttajalle toimitetaan tavaroita, joita hän ei ole tilannut, ei hänellä ole myöskään velvollisuutta palauttaa tuotteita omalla kustannuksellaan saatikka maksaa niistä. Reklamaatio on kuitenkin syytä tehdä viivytyksettä.