Olemme entisen mieheni kanssa ajautuneet riitaan lasten elatusavun suorittamisesta. Emme pääsee sopimukseen elatuksen määrästä ja harkitsen asian viemistä oikeuteen. Olisin varmaankin varojeni perusteella oikeutettu maksuttomaan oikeudenkäyntiin, mutta onko minun pakko käyttää asiassa julkista oikeusaputoimistoa vai voinko käyttää yksityistä lakimiestä, jonka tunnen?


Riita-asiassa julkinen oikeusaputoimisto voi myöntää hakijalle valtion kustantamaa oikeusapua, jos hakija on oikeudellisen asiantuntijan avun tarpeessa eikä hakija itse kykene suoriutumaan avustajan käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusapu käsittää oikeudellisen neuvonnan, avustamisen tuomioistuimessa ja muita asian käsittelyyn liittyviä menoja.

Oikeusapua voidaan antaa julkisen oikeusaputoimiston palveluihin tai yksityisen avustajan määräämiseen. Yksityisenä avustajana voi toimia lakimieskoulutuksen saanut henkilö, jolla on lupa oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävään. Oikeusavun hakijan itse ehdottama avustaja on lähtökohtaisesti määrättävissä tehtävään, mikäli hän täyttää avustajan kelpoisuusehdot.

Oikeusavun hakijan valitsema yksityinen avustaja voidaan pääsääntöisesti määrätä vain tuomioistuimessa käsiteltäviin asioihin. Oikeusavun hakijan oikeusturvan takaamiseksi avustajan määräystä on kuitenkin mahdollista hakea jo ennen oikeudenkäynnin vireille tuloa. Tällöin avustaja voi auttaa päämiestään asiassa jo ennen oikeudenkäyntiä. Haettaessa apua ennen pääasian vireille tuloa oikeusaputoimisto arvioi etenisikö kyseinen asia tuomioistuinkäsittelyyn, jos asiassa ei päästäisi sopimukseen. Tätä voidaan todistella haastehakemusluonnoksella tai selvityksellä vastapuolen suhtautumisesta. Yksityinen avustaja voidaan myös myöntää tilanteessa, jossa normaalisti apua antaisi julkinen oikeusaputoimisto. Tähän voi olla syynä julkisen oikeusavustajan esteellisyys, toimiston työtilanne tai muu perusteltu syy.

Kaikkiin asioihin apua ei kuitenkaan myönnetä. Tällaisia voivat olla hakijan kannalta vähäiset asiat, joita järkevä henkilö ei ajaisi eteenpäin tai asiat joiden ajaminen olisi tarkoituksetonta niiden vähäisen taloudellisen merkityksen vuoksi taikka asiat, joissa oikeuden väärinkäyttäminen olisi ilmeistä.

Hakijan tilanteessa oikeusavun saaminen tutun lakimiehen palkkaamiseen on mahdollista. Asiassa voitaisiin jättää oikeusapuhakemus oikeusaputoimistolle. Mukaan on liitettävä kirjallinen selvitys riita-asiasta, esimerkiksi mahdollinen haastehakemus tai sen luonnos. Yleensä oikeusapuhakemuksen tekee valittu avustaja hakijan puolesta.