Oikeusapu

Fiducius > Oikeusapu

Oikeusavun hakija voi valita avustajansa

Olemme entisen mieheni kanssa ajautuneet riitaan lasten elatusavun suorittamisesta. Emme pääsee sopimukseen elatuksen määrästä ja harkitsen asian viemistä oikeuteen. Olisin varmaankin varojeni perusteella oikeutettu maksuttomaan oikeudenkäyntiin, mutta onko minun pakko käyttää asiassa julkista oikeusaputoimistoa vai voinko käyttää yksityistä lakimiestä, jonka tunnen? […]

2018-02-23T11:46:31+02:00Oikeusapu|

Ilmainen oikeusapu

Jokaisella tulee olla oikeus puolustaa itseään ja valvoa omaa etuaan esimerkiksi hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Yleensä oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan lainoppinutta avustajaa (asianajaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai julkinen oikeusavustaja). Lähtökohta tällöin on se, että henkilö itse vastaa avustajan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista. Vähävaraisuus ei kuitenkaan saa oikeusvaltiossa olla esteenä oikeuksiin pääsylle ja asiantuntevan oikeusavun saamiselle. […]

Go to Top