Haluaisin tietää, miten voisin myydä keräämiäni marjoja niin, ettei minun tarvitsisi maksaa veroja? Olen myös aikeissa ottaa muutaman apurin marjanpoimijaksi. Onko heille maksettava korvaus verotettavaa palkkaa?

Mahdollisuus marjojen verovapaaseen myymiseen riippuu siitä, ovatko kyseessä luonnonvaraiset marjat, kuten mustikat, vai viljellyt marjat, kuten mansikat. Luonnonvaraisten marjojen myynnistä saatua tuloa ei veroteta. Mansikoiden ja muiden viljeltyjen marjojen kohdalla tilanne on toinen: tällöin marjojen myynti on veronalaista.

Jotta marjoja on mahdollista myydä ilman, että myynnistä saaduista tuloista joutuu maksamaan veroa, tulee marjojen olla kerättyjä joko ravinnoksi tai lääkkeeksi ja ne tulee myydä itse. Lisäksi edellytetään, ettei marjoja ole esimerkiksi makeutettu tai survottu eli jatkojalostettu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos marjat olisi esimerkiksi mehustettu tai makeutettu, olisi kyseessä veronalainen jalostetun tuotteen myynti. Jalostamiseksi ei kuitenkaan katsota marjojen vähäistä esikäsittelyä, kuten niiden puhdistamista ja pakkaamista rasioihin myyntiä varten.

Marjojen myyminen on mahdollista muun muassa tienvarren levähdyspaikoilla, kaupan ilmoitustaululla tai torilla. Tärkeintä on, että toiminta on harrastelijamaista ja satunnaista. Marjojen verovapaa myyminen tukkuostajalle tai ravintolalle on myös mahdollista. Sen sijaan torikauppiaan katsotaan olevan elinkeinoharjoittaja silloin kun hän myy muiden valmistamia tai keräämiä tuotteita.

On myös hyvä pitää mielessä, että marjojen myynnistä saatu tulo voi olla verovapaata ainoastaan myydyt marjat keränneelle henkilölle. Marjoista saatavien tulojen verovapautta ei ole kuitenkaan nimenomaisesti rajattu siten, että vain tietyllä menetelmällä kerätyt tuotteet olisivat verovapaita.

Keräämisestä poimijoiden saama korvaus katsotaan palkaksi, jos palkkaa maksavan henkilön ja marjanpoimijoiden välillä on työsopimus. Tällöin poimijoiden saamaa palkkaa verotetaan ansiotulon veroprosentin mukaan. Lisäksi, jos marjanpoimija saa esimerkiksi ateriat luontoisetuna, tulee tämä huomioida veronalaisena tulona. Palkanmaksaja on myös velvollinen hoitamaan normaalit työantajaa koskevat velvoitteet.

Viljeltyjen marjojen kohdalla marjojen kerääminen on aina veronalaista, kuten myös niiden myyminen. Tällöin marjanpoimijan palkka on verotettavaa tuloa, olivatpa kyseessä sitten itse kasvatetut tai muiden viljelemät marjat.

Tiivistetysti voidaan siis todeta, että itse poimittuja marjoja saa myydä verovapaasti, jos niitä ei ole poimittu työksi. Olennaista on, että tuotteet eivät ole jatkojalostettuja ja toiminnan voidaan katsoa tapahtuvan satunnaisesti.