Taloyhtiössämme on tulossa keväällä yhtiökokous, ja haluaisin tuoda tupakointikieltoa koskevan ehdotuksen esityslistalle. Miten minun tulisi toimia? Mitä vaaditaan, jotta hallitus voi päättää tupakointikiellosta?

Viime vuonna eduskunnan hyväksymä tupakkalaki kieltää tupakoinnin asuinyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa, kuten kerhohuoneissa. Lisäksi lain mukaan asuntoyhteisö on voinut 1.1.2017 alkaen hakea kunnan terveydensuojeluviranomaiselta tupakointikieltoa huoneistoparvekkeelle ja -pihalle sekä itse huoneistoon. Edellytyksenä on, että kyseisestä tilasta voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Kiellon määrääminen ei edellytä terveyshaitan osoittamista; pelkkä savun kulkeutuminen riittää. Asuintilan haltijalle on kuitenkin annettava ennen tupakointikiellon hakemista mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Yksittäisellä osakkaalla tai asukkaalla ei ole oikeutta hakea tupakointikieltoa viranomaiselta. Hakemuksen voi tehdä ainoastaan asuntoyhteisö. Ennen hakemuksen tekemistä tulee kuitenkin kuulla tupakointikieltoa koskevan huoneiston haltijaa. Lisäksi mahdollisen yhtiökokouksen tekemän, tupakointikiellon hakemista koskevan päätöksen teon jälkeen huoneiston haltijaa voidaan kuulla tarvittaessa uudestaan.

Omien päätösehdotusten tuominen kokouslistalle edellyttää asukkaan aktiivisuutta. On harvinaista, että asukkaiden kantoja kyseltäisiin heiltä erikseen kirjallisesti. Yhtiökokouksessa voidaan päättää ainoastaan kokouskutsun mukana lähetetyssä esityslistassa mainituista asioista.  Päätösehdotuksia valmistellaan kuitenkin hallituksessa yleensä useita viikkoja ennen yhtiökokousta. Tämän vuoksi omat toiveet kannattaa toimittaa heti vuoden alussa kirjallisesti joko hallituksen puheenjohtajalle, isännöitsijälle tai jollekin hallituksen jäsenelle. Päätösehdotus on suositeltavaa yksilöidä riittävän tarkasti, esimerkiksi seuraavasti: ”Päätetään, että mattojen puistelu sallitaan As Oy Aallossa erikseen osoitetulla paikalla. Osakas Y:n esitys puistelupaikasta on tämän yhtiökokouksen liitteenä.”

Kysyjän kannattaa saattaa päätösehdotuksensa hallituksen tietoon niin pian kuin mahdollista. Jotta tupakointikieltoa voidaan päättää hakea viranomaiselta, tulee kiellon hakemisen kannalla olla yhtiökokouksen enemmistö. Tämän jälkeen laaditaan tupakointikieltoa koskeva hakemus, jonka hallitus tai isännöitsijä toimittaa viranomaiselle.