Eromme jälkeen sovimme entisen mieheni kanssa kahden lapsemme yhteishuoltajuudesta. Asumme molemmat samassa kaupungissa, ja lapset asuvat vuoroviikoin luonamme. Tämä on kuitenkin haitannut taloudellista tilannettani, sillä lapset ovat kirjoilla entisen mieheni luona, joten hän saa molempien lasten lapsilisät sekä korotettua asumistukea. Voimmeko jotenkin saada tuet maksettua tasaisemmin?

Eronneet vanhemmat voivat sopia lapsen huoltajuuden yhden vanhemman yksinhuoltajuudeksi tai molempien yhteishuoltajuudeksi. Huoltolain mukaan erossa asuvien huoltajien tulee molemmissa tilanteissa sopia huollettavan lapsen asuinpaikaksi yhden huoltajan asuinpaikka. Väestörekisteriin voidaan siis kirjata lapselle vain yksi asuinpaikka. Asuinpaikan mukaan määräytyvä kotikunta vaikuttaa moneen asiaan kuten lapsen kouluun, terveydenhuoltoon ja päiväkotipaikkaan.

Nykyään kuitenkin niin sanottu vuoroasuminen on yleistynyt eikä sitä enää pidetä lähtökohtaisesti lapselle haitallisena järjestelynä. Huoltolakimme ei kuitenkaan järjestelyä tunnusta eikä lapsella voi nykyisellään virallisesti olla kuin yksi asuinpaikka.

Lapsen virallisen asuinpaikan tärkein vaikutus etenkin Kelan tukia saaville vanhemmille on väestötietojärjestelmään kirjatun asuinpaikan vaikutus erilaisten etuuksien määriin. Samassa taloudessa asuva huollettava voi oikeuttaa huoltajalle monia yhteiskunnallisia tukia tai korottaa jo muutenkin myönnettäviä. Näitä tukia ovat esimerkiksi asumis- ja toimeentulotuki. Useita etuuksia myönnettäessä lapsi otetaankin huomioon vain toisen huoltajan kohdalla asuinpaikan mukaan, vaikka lapsi tosiasiallisesti asuisi niin sanotun viikko-viikko -periaatteen mukaisesti kummankin vanhemman luona.

Huoltajien asuessa erillään lapsilisä määräytyy oletuksena sille vanhemmalle, jonka luona lapsi väestörekisterin mukaan asuu. Tilanne on sama, vaikka vanhemmat olisivat sopineet vuoroasumisesta. Huoltajien on kuitenkin mahdollista sopia yhteisten huollettaviensa lapsilisän saajasta.

Kysyjän tilanteessa lapset asuvat vuoroviikoin vanhemmillaan, joten tukien tasaaminen vanhempien välillä voisi olla järkevää. Lapsilisän tasaaminen onnistuisi vanhempien välisellä sopimuksella, mutta muiden tukien tasaaminen on vaikeampaa. Tässä tilanteessa olisi mahdollista sopia lasten asuinpaikat eri huoltajille, jolloin molemmat vanhemmat voisivat saada korotettua asumistukea ja muita etuja yhden lapsen mukaan. Tämä ratkaisu voisi kuitenkin aiheuttaa muita ongelmia, jos vanhempien välit huononevat.