Ulosotto

Fiducius > Ulosotto

Takaisinsaanti turvaa velkojan oikeutta

Olen myynyt eräälle toiminimenä toimivalle yritykselle velaksi tavaraa ja palveluita. Maksut ovat kuitenkin jääneet rästiin, ja yritystä ollaan hakemassa konkurssiin. Tiedän yrityksen omaisuuteen kuuluneen muun muassa kuljetusajoneuvoja ja puunjalostukseen liittyviä koneita. Näitä ja mahdollisesti muutakin omaisuutta on ilmeisesti luovutettu yrityksen omistajan veljelle, eikä yrityksellä enää välttämättä ole varoja. Onko tällaisiin luovutuksiin mahdollista puuttua? […]

2018-07-13T13:37:51+03:00Ulosotto|

Velkajärjestelyllä voi saada velkoja anteeksi

Olen velkaantunut tuntuvasti pieleen menneillä liiketoimillani. Velat ovat menneet ulosottoon puhtaasti siksi, etten vain ole kyennyt niitä maksamaan eräpäiviin mennessä. Olen myös joutunut ottamaan uuttaa velkaa vanhojen maksamiseksi. Palkastani ulosmitataan joka kuukausi suojaosuuden ylittävä osa, ja lisäksi kaikki ulosmittauskelpoinen omaisuuteni on jo myyty velkojen lyhentämiseksi. Velkoja on kuitenkin vielä niin suuret määrät jäljellä, etten niitä pienellä palkallani paljon pysty lyhentämään. [...]

2017-03-08T12:05:20+02:00Ulosotto|

Ulosmittauskielloilla suojataan velallista

Ulosot­to­mies ulosmit­tasi ko­ko pankki­tilini tyh­jäk­si. Tilil­lä ol­leet ra­hat oli­vat ker­ty­nei­tä eläkkei­tä ja asumis­tu­kea. En ollut sai­raudes­tani joh­tuen eh­tinyt käyttää niitä vielä vuokra­ni maksuun ja muihin pa­kol­lisiin me­noi­hin. On­ko ulosot­to­miehen me­net­tely ollut lainmu­kais­ta ja voinko va­lit­taa ulosmit­tauspää­tök­ses­tä? […]

Go to Top