Yritykseni aikoo järjestää tapahtuman, johon liittyen teetätämme julisteen graafisella suunnittelijalla. Mistä kaikista asioista meidän tulee sopia graafisen suunnittelijan kanssa? Kuinka meidän tulee toimia, jotta emme riko hänen tekijänoikeuksiaan?

Luovan työn lopputuloksena syntynyt graafisen suunnittelijan tekemä juliste voi nauttia tekijänoikeussuojaa. Tällöin tekijänoikeus suojaa niitä tekijän väri-, tekniikka- ja muita valintoja, joissa teos saa ilmenemismuotonsa. Tämä tapahtuu suoraan lain nojalla teoksen luomishetkestä lähtien eikä täten edellytä rekisteröintiä tai vakiinnuttamista. On muistettava, että graafisen suunnittelijan työn tuloksena voi syntyä myös sellainen tavanomainen graafinen esitys, joka ei saa tekijänoikeussuojaa, koska se ei yllä teostasolle. Oikeuskäytännössä graafiset työt ovat kuitenkin ylittäneet teoskynnyksen suhteellisen helposti.

Silloin, kun graafisen suunnittelijan tekemä työ ylittää teoskynnyksen ja nauttii siten tekijänoikeussuojaa, tulee pääsäännön mukaan teoksen käyttöön saada tekijän lupa. Kysyjän on suositeltavaa sopia teoksen käyttöoikeuksien luovutuksen laajuuden osalta graafisen suunnittelijan kanssa ainakin seuraavista asioista: julisteen käyttötarkoitus, käyttöaika, julisteesta tehtävien painosten määrä, käyttöluvan alueellinen laajuus, tekijänoikeuskorvauksen suuruus, käyttöoikeuden siirtymishetki, ja että luovuttaako graafinen suunnittelija yksinomaisen vai ei-yksinomaisen käyttöoikeuden. Yksinomainen käyttöoikeus tarkoittaa sitä, että tekijällä ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle osapuolelle samanlaista oikeutta. Kysyjän olisi syytä sopia myös julisteen muutosoikeudesta ja oikeuksien edelleenluovutusoikeudesta.

Lisäksi kannattaa huomata, että luvallista ei ole käyttää teosta sellaisessa yhteydessä, mikä loukkaisi tekijän kunniaa eikä pääsääntöisesti jättää ilmoittamatta tekijän nimeä asianmukaisella tavalla; tekijä tulee ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti aina, kun teoksesta valmistetaan kappale tai kun teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin. Esimerkiksi teoksen yhteydessä oleva ilmoitus © 2015 Maija Graafinen Suunnittelija ja Graafiset Suunnittelijat Oy tarkoittaa, että teoksen on tehnyt Maija Graafinen Suunnittelija ja tekijänoikeudet kuuluvat hänelle ja Graafiset Suunnittelijat Oy:lle. Siitä, miten tekijän nimi ilmoitetaan, on hyvä sopia kirjallisesti samalla kun sovitaan toimeksiannon muut ehdot.

Tekijänoikeuksien loukkaamisesta voi joutua maksamaan oikeudenomistajalle hyvitystä. Ääritapauksissa teosta voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen tekijänoikeusrikkomuksena tai -rikoksena.